โซแมงโก ทัวร์คอนเสิร์ตเมืองไทย .ย. 2006 SOMANGO Thailand Tour Nov. 2006 

 SOMANGO - โซแมงโก  im/at/ที่ Threesome, Royal City Avenue (RCA)

   14. .. 2549  - 10 November 2006