โซแมงโก    

- กับ  พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์  & เอกราช สุวรรณภูมิ

                             ที่  Durlacher-Festhalle, Karlsruhe, 29.09.2006                    

Home

 

 

 

   

     Georg โซแมงโก  &   พี่ปู & Manuel โซแมงโก

 

                                                                                   

                     

                            

 

         

               

                              

   

 

 

 

Georg โซแมงโก & เอกราช สุวรรณภูมิ