โซแมงโก กับ เสก โลโซ

          ที่ New Karibik, Cologne/Köln  - 15.02.2006 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                           Georg  (เกออร์ก) - โซแมงโก                       เสก โลโซ/Sek LOSO                      Manuel (มานูแอล) - โซแมงโก