โซแมงโก ทัวร์คอนเสิร์ตเมืองไทย .ย. 2006 SOMANGO Thailand Tour Nov. 2006  

 SOMANGO - โซแมงโก im/at/ที่ งานการกุศล สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ, สมุทรปราการ Wohltätigkeitsveranstaltung im Behindertenheim, Samut Prakarn - Charity Performance in the Home for the Handicapped, Samut Prakarn

   9. .. 2549 -  5. November 2006