โซแมงโก ทัวร์คอนเสิร์ตเมืองไทย .ย. 2006 SOMANGO Thailand Tour Nov. 2006  

 SOMANGO - โซแมงโก im/at/ที่ ชายคาพักกาย - Chaikhaphakai

                                                    5. .. 2549, วันลอยกระทง - 5. November 2006, Loy Krathong Day

 

   

  รูปคอนเสริต์อื่น ที่ Website ของ ชายคาพักกาย - Link to more Pics of the Concert on the Chaikhaphakai Website